more

Pharma Care

Een gezond medicatiedistributiesysteem

1 op 5 patiënten krijgt tijdens hun verblijf in het ziekenhuis verkeerde medicatie toegediend. Voor een kwart van hen kan dit ernstige gevolgen hebben. Om dergelijke medicatiefouten te vermijden is een gesloten circuit voor medicatiedistributie de aangewezen optie. Theoretisch gezien is dit namelijk de meest veilige oplossing.

Hospital Logistics begeleidt en adviseert ziekenhuizen bij de implementatie van medicatiedistributiesystemen.

  • Op basis van een goede voorbereiding, diepgaand inlevingsvermogen en teamwork met de juiste partnerexperten wordt het ziekenhuis voorzien van een veilig medicatiedistributiesysteem.
  • Een projectmanager van Hospital Logistics coördineert de implementatie en formuleert concreet de te zetten stappen in elke fase. De uitrol van het hele systeem vereist namelijk complexe softwarekoppelingen die je absoluut niet aan het toeval mag overlaten.
  • Het ziekenhuis kan zich blijven focussen op de kerntaken, terwijl in de achtergrond het veilige medicatiedistributiesysteem van de toekomst geconfigureerd wordt. Dit omvat systemen voor de distributie van geneesmiddelen (closed loop) en systemen voor unidosering en labeling van geneesmiddelen (GS1), waarbij traceabiliteit mogelijk is doorheen het volledige proces.

 

De juiste medicatie in de juiste dosis voor de juiste patiënt op het juiste ogenblik. Het klinkt een evidente opdracht, maar het vereist de nodige expertise en organisatie. Zeker in grote zorginstellingen. Dankzij onze oplossingen voor unidosering en distributie van medicatie, zowel op centraal als decentraal niveau van de zorginstelling, maken we het een stuk eenvoudiger voor iedereen!

 

RFID-tracering van implantaten

Het implementeren van RFID Track & Trace oplossingen wordt steeds meer een noodzaak in ziekenhuizen. Vanuit de wet- en regelgeving worden er steeds meer eisen gesteld aan het traceren van patiëntgebonden steriele, medische hulpmiddelen. Daarnaast wenst het ziekenhuis meer zicht te krijgen op kosten van artikelen en tot een betere kostprijsberekening van ingrepen te komen.

Hospital Logistics biedt een geïntegreerde logistieke keten aan met volledige lot- en serienummertracering door middel van scanning van barcodes.

Terwijl het ziekenhuis de touwtjes in handen houdt qua bestelling en opvolging, zorgt Hospital Logistics voor de ontvangst, registratie en controle van de goederen. Er is een koppeling voorzien met het ERP van het ziekenhuis waardoor de ziekenhuismedewerkers alles kunnen opvolgen.

De bestaande barcodes worden zoveel mogelijk gebruikt en alle artikelen zijn scanbaar op het OK bij verbruik. Er dienen dus geen logistieke of adminstratieve handelingen plaats te vinden binnen de ziekenhuismuren.

Op die manier vermindert de werklast op het OK, wordt alles correcter dan ooit opgevolgd en gelogd, is er extra controle en worden er meer inzichten verworven in het eigenlijke verbruik (per operatie).

Meer inzicht in de goederenstromen en het verbruik, terwijl de logistieke werkdruk daalt?
Het klinkt als een droom, maar Hospital Logistics zorgt ervoor.

Hoe kunnen wij je helpen met jouw logistieke organisatie? Contacteer ons, vrijblijvend.